Regulamin

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.bakaliowyswiat.pl jest prowadzony przez firmę ORZESZEK SPRZEDAŻ SP. C. ul. Budy 4- hala1 box 53 NIP: 7282793681 REGON 101615462

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego Bakaliowy Świat, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.

 4. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


 

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy Bakaliowy Świat prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.bakaliowyswiat.pl Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

 2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "złóż zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 3. Zamówienia realizujemy następnego dnia roboczego.

 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych serwisem dotpay.pl do godz.10.00 - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),
- w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 6. Sklep Bakaliowy Świat zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep Bakaliowy Świat zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep Bakaliowy Świat zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.

 7. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

REKLAMACJA I ZWROT

        Klient ma prawo złożyć reklamację zakupionych produktów:

 1. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony

 2. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.

 3. Kupujący ma możliwość odesłania zakupionych produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów towaru.

 4. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r., o prawach

  konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
  do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
  rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
  lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
  lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
  go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sklep gwarantuje zwrot kosztów zakupu w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt  odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

 6. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera spisania  protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu Bakaliowy Świat o zaistniałej sytuacji.

 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Kupującemu zostanie odesłany nowy produkt, w przypadku niedostępności produktu zostaną zwrócone pieniądze. W sklepie Bakaliowy Świat można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu www.bakaliowyswiat.pl. 

 8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu Bakaliowy Świat nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bakaliowy Świat nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę ORZESZEK SPRZEDAŻ SP. C. w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych “ (Dz.u. Nr 133 poz.883) w sposób uniemozliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Kontakt

 
    +48 797 407 951
 
Copyright © 2013-2019 Bakaliowy Świat. Wszelkie prawa zastrzeżone | design by VENTI